Free cookie consent management tool by TermsFeed

“Profesionálové ve vašich službách.”

Moravská fekální a kanální

Firma, která se stará o čištění vašich kanalizací, septiků a žump.

Firma, která se stará o Vaše kanalizace, septiky a žumpy. Jenom díky Vaší věrnosti a spokojenosti jsme stále na trhu, a to již od roku 1993. Jsme si toho plně vědomi a víme, že poměr kvalita služby-cena-přístup musí být vyvážený. Proto nadále pracujeme nejenom na tom, aby jste byly spokojeni s naším přístupem, aby Vás uspokojily naše ceny, ale taky na neustálém zkvalitňování a rozšiřování našich služeb. A protože moderní technologie a výpočetní technika zasáhli už i do naší oblasti, rozšiřování strojového a přístrojového parku je více než nutné.

 • Čištění venkovní kanalizace cisternovým kombinovaným vozem
  KROLL-HELLMERS s recyklingem

 • Čištění domovní kanalizace a odpadů (WC, pisoáry, umyvadla, atd.)

 • Odčerpání, odvoz a likvidace odpadu z jímek, septiků a žump

 • Odčerpání, odvoz a likvidace odpadu z ORL,
  myček (nebezpečné odpady „N“)

 • Prohlídky kanalizace TV kamerou DN50-2000

 • Vytýčení směru, polohy a hloubky kanalizace sondou C.SCOPE 33XD

 • Těsnostní zkoušky potrubí a revizních šachet EN1610

 • Těsnostní zkoušky jímek ORL a žump – ČSN 75 0905

 • Zkoušky průtočnosti uličních dešťových vpustí

 • Bezvýkopové opravy kanalizace robotem PROCASRO

 • Bezvýkopové sanace kanalizace EPROS (rukávem)

 • Bezvýkopové sanace přípojek EPROS (klobouky)

 • Instalatérské práce (voda, topení, plyn)

 • Opravy a pokládka nové kanalizace

 • AVIA kontejner – dovoz písku, odvoz suti

 • Výkopové práce smykovým nakladačem UNC 060

 • Vrtací horizontální a vertikální práce do prům. 400mm

 • Provozování kanalizačních řádů

 • Ekologické poradenství

Rozšiřování nabídky služeb je koncepční, takže kupříkladu dnes již nabízíme kompletní služby v oboru pro stavebnictví, a to od čištění kanalizace, přes zkoušky těsnosti kanalizace, prohlídky kanalizace digitální kamerou a následné opravy zjištěných závad kanalizačním robotem (popsáno na jednotlivých stránkách).
Důsledek této komplexnosti pro klienta je zřejmý:

 • větší objem prací = větší slevy = nižší konečná cena
 • kompletní práce = kompletní záruka = žádné výmluvy
 • jedna kontaktní osoba = jednoduchá koordinace prací

Ptejte se našich odborníků a kontaktujte nás telefonicky, elektronicky nebo poštou.

Čištění kanalizace, potrubí, jímek, …

Čištění kanalizace tlakovou vodou dle normy EN1610

Čištění kanalizace je prvním krokem při zjištění nefunkčnosti kanalizace, ať už vertikální nebo horizontální, domovní nebo venkovní, splaškové nebo dešťové. Dobrý správce kanalizace sice ví, že kanalizaci je nutné udržovat, čili pravidelně čistit, ale v praxi se často setkáváme s opakem.

Čištění kanalizace - pokračování …

prohlídka kanalizace kamerou

Prohlídky a revize kanalizace kamerou

Pokud potřebujeme znát skutečný stav kanalizace pro vlastní nebo pro úřední (kolaudace …) účely, je čas na prohlídku kanalizace kamerou. Kamera odhalí všechny viditelné závady na kanalizaci a pomůže nám určit další postup při odstraňování závad. Pomocí kamery a přídavného zařízení jsme schopni zjistit přesný směr kanalizace a přesně označit místo závady (najít zakopanou revizní šachtu…). Stav prohlídky je pak zaznamenán na volitelné médium (VHS kazeta, DVD, CD, SVCD). Samozřejmostí je vypracování revizní zprávy.

Prohlídka kanalizace - pokračování …

Zkoušky těsnosti kanalizace

Zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem dle ČSN EN 1610

Zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem dle ČSN EN 1610 s kontinuálním záznamem průběhu zkoušky v reálném čase.S potřebou provedení zkoušky těsnosti je to jednoduché. Dá se říci, že 99% zkoušek se provádí pro potřeby kolaudace, zbytek většinou na žádost úřadů. Zkoušky se dá provádět vícečiméně přesnými a vícečiméně legálními způsoby. Naše firma provádí zkoušky těsnosti přesným a plně legálním způsobem. Zkoušky těsnosti vzduchem se provádí pro kanalizace, ale taky pro kanalizační šachty.

Zkoušky těsnosti - pokračování …

Oprava kanalizace robotem

Opravy kanalizace bezvýkopově robotem Kasro

Provedli jsme prohlídku kanalizace kamerou, odhalily jsme nedostatky/závady, lokalizovali jsme je a teď je potřebujeme odstranit. Pokud je kanalizace v žalostném stavu, blízko pod povrchem a v zeleném pásmu, není nic jednoduššího, než ji vykopat. Bohužel z 95% bývá místo závady v místě, kde se k němu těžko dostává a někdy je to zcela nemožné. V těchto případech přichází ke slovu bezvýkopové metody opravy kanalizace, jejichž vrcholem je robot. Ve stručnosti lze říci, že robot je prodloužená ruka, která umožňuje udělat uvnitř kanalizace ty zásahy a opravy, které by jinak možné udělat nebylo: odfrézování tvrdých ucpávek odfrézování inkrustací zahlazení napojení přípojek přetěsnění spojů opravu prasklin dosazení přípojek zaslepení černých přípojek.

Oprava kanalizace - pokračování …

Odvoz a zneškodnění odpadů

Odvoz a zneškodnění odpadů, čištění jímek

Jímky sloužící k zachycení tekutých odpadů je po zaplnění možno vyčistit buď pouhým odčerpáním odpadu (doporučuje se pouze v případech, kdy je odpad tvořen pouze z tekutých složek), nebo odčerpáním včetně kompletního vyčištění (doporučuje se v případech, kdy odpad obsahuje také pevné částice - kaly), čímž se prodlouží a zlepší funkčnost zařízení.

Odvoz odpadů - pokračování …