“Profesionálové ve vašich službách.”

Zkoušky těsnosti kanalizace

Zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem dle ČSN EN 1610

Zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem dle ČSN EN 1610 s kontinuálním záznamem průběhu zkoušky v reálném čase. S potřebou provedení zkoušky těsnosti je to jednoduché.

Dá se říci, že 99% zkoušek se provádí pro potřeby kolaudace, zbytek většinou na žádost úřadů. Zkoušky se dá provádět vícečiméně přesnými a vícečiméně legálními způsoby. Naše firma provádí zkoušky těsnosti přesným a plně legálním způsobem. Zkoušky těsnosti vzduchem se provádí pro kanalizace, ale taky pro kanalizační šachty.

Výhody kontinuálního záznamu zkoušky:

  • přesnost – průběh zkoušky je snímán a zapisován pomocí výpočetní techniky, takže odpadá chybový lidský faktor; zařízení je pravidelně kontrolováno a kalibrováno německým výrobcem, který garantuje všechny uvedené výhody
  • prokazatelnost – každé měření je zaznamenáno s přesným datem, časem, úsekem, … (viz protokol); zařízení nedovoluje vytvořit protokol bez měření (takže každý úsek musí být skutečně změřen) ani nijak ovlivnit měření, takže výstup = skutečný stav měření
  • jednoznačnost – jedno měření = jeden výstup (ať + nebo -); protokoly jsou uzamčeny, takže není možné v nich cokoli změnit
  • přehlednost – grafický výstup přehledně ukazuje průběh zkoušky a stav kanalizace
  • metodičnost – zařízení vyžaduje přesné dodržení metodiky stanovené ČSN EN 1610a ČSN 75 6909 při každém jednotlivém měření

Nevýhody:

  • přesnost - protokoly jsou ukazatelem skutečného stavu, není možné v nich změnit nic, takže pokud je kanalizace netěsná, tak zkouška bude negativní a je možno ji spravit pouze opravou kanalizace a následným provedením nové zkoušky

Jímky:
Zkoušky těsnosti jímek se provádíme dle ČSN 75 0905 zcela odlišnou metodou, tzv. záplavovou zkouškou. Záplavová zkouška je náročná na čas a samotný čas zkoušky je 24 hodin.

Ve zkratce:
Jste si jisti, že měření bylo skutečně provedeno (a že tedy neplatíte za protokoly „od stolu“), tak jak vyžadují normy, že protokol ukazuje skutečný aktuální stav a že nikdo nemůže napadnout výsledek zkoušky.

Ptejte se našich odborníků a kontaktujte nás telefonicky, elektronicky nebo poštou.