“Profesionálové ve vašich službách.”

prohlídka kanalizace kamerou

Prohlídky a revize kanalizace kamerou

Pokud potřebujeme znát skutečný stav kanalizace pro vlastní nebo pro úřední (kolaudace, …) účely, je čas na prohlídku kanalizace kamerou.

Kamera odhalí všechny viditelné závady na kanalizaci a pomůže nám určit další postup při odstraňování závad. Pomocí kamery a přídavného zařízení jsme schopni zjistit přesný směr kanalizace a přesně označit místo závady (najít zakopanou revizní šachtu).

Stav prohlídky je pak zaznamenán na volitelné médium (VHS kazeta, DVD, CD, SVCD). Samozřejmostí je vypracování revizní zprávy.

Prohlídku horizontální kanalizace od DN250 provádíme samochodným kamerovým vozíkem REVI. Prohlídku kanalizace menších průměrů (už od DN30) a vertikální kanalizace provádíme ruční kamerou REVI se samovyvažovací kamerovou hlavicí.

Čištění je také prvním krokem před revizí kanalizace pro kolaudační řízení. Kanalizace musí být natolik čistá, aby nečistoty nezakrývaly možné nedostatky, natožpak aby bránily průjezdu kamery.

Provedeme:

  • Prohlídku kanalizace, zjištění jejího stavu
  • Zjištění spádovitosti kanalizace
  • Zjištění ovality potrubí
  • Změření velikosti spár a trhlin
  • Pořízení  komentovaného indexovaného videozáznamu prohlídky na VHS, CD, nebo DVD
  • Vyhledání směru kanalizací, přesná lokalizace zakopaných šachet, místa poruchy, …
  • Vytvoření technické zprávy z prohlídky

Získáte:

  • přehled o skutečném stavu kanalizace, o jejich nedostatcích a poruchách
  • lokalizaci poruch, napojení, křížení …
  • materiály pro jednání s dodavateli či orgány státní zprávy (kolaudace)

Ptejte se našich odborníků a kontaktujte nás telefonicky, elektronicky nebo poštou.