“Profesionálové ve vašich službách.”

Oprava kanalizace robotem

Opravy kanalizace bezvýkopově robotem Kasro

Provedli jsme prohlídku kanalizace kamerou, odhalily jsme nedostatky / závady, lokalizovali jsme je a teď je potřeba kanalizaci opravit.

Pokud je kanalizace v žalostném stavu, blízko pod povrchem a v zeleném pásmu, není nic jednoduššího, než ji vykopat. Bohužel z 95% bývá místo závady v místě, kde se k němu těžko dostává a někdy je to zcela nemožné.

V těchto případech přichází ke slovu bezvýkopové metody opravy kanalizace, jejichž vrcholem je robot. Ve stručnosti lze říci, že robot je prodloužená ruka, která umožňuje udělat uvnitř kanalizace ty zásahy a opravy, které by jinak možné udělat nebylo: odfrézování tvrdých ucpávek odfrézování inkrustací zahlazení napojení přípojek přetěsnění spojů opravu prasklin dosazení přípojek zaslepení černých přípojek

Výhody snad ani není potřeba rozepisovat, tak aspoň namátkou:

  • žádné výkopy
  • odpadají náklady na výkop a jeho zapravení
  • čistota
  • rychlost
  • žádná byrokracie (stavební úřad, silnice, telekom, plyn, …) možnost opravy
    i v místech, které by člověk nespravil ani v otevřené kanalizaci

Získáte:
Znovu funkční kanalizaci za vynaložení minimálních možných nákladů při minimálním pracovním ruchu a nulovou byrokracii.

Ptejte se našich odborníků a kontaktujte nás telefonicky, elektronicky nebo poštou.