“Profesionálové ve vašich službách.”

Odvoz a zneškodnění odpadů

Odvoz a zneškodnění odpadů, čištění jímek

ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

Služba/úkon

Měrná jednotka

Cena Kč/MJ

Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m3/hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l)
DN 300-1200,znečištění 30 – 100 % (čištění , odsávání a recyklace) hod* 2.500Kč

DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění , odsávání a recyklace) bm 80Kč

DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění , odsávání a recyklace) bm 45Kč

DN 300-1000,znečištění do 5% - proplach (čištění , odsávání a recyklace) bm 35Kč

Doprava –TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS km 49Kč

Doprava –TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS (při větším objemu zakázky)   zdarma

Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)
Hydrojet P30 do DN 300 bm 60Kč

Hydrojet P30 do DN 300 s rotační řetězovou hlavicí bm 80Kč

Hydrojet P30 do DN 300 do 40% znečištění hod* 900Kč

Hydrojet P30 do DN 300 nad 40% znečištění hod* 1.900Kč

Doprava – MB 412D (město Brno) vůz 360Kč

Doprava – MB 412D (mimo město) km 12Kč

Doprava – MB 412D (při větším objemu zakázky)   zdarma

Vodné a stočné m3 65Kč

 

 

ČIŠTĚNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE

Služba/úkon

Měrná jednotka

Cena Kč/MJ

Ležaté kanalizace,stoupaček,odtoků od dřezů,van,umyvadel pisoárů,výlevek a WC speciální frézovací technikou ROTHENBERGER
Běžné čištění a odstranění měkkých ucpávek DN 50 do 30% bm 50Kč

Běžné čištění a odstranění měkkých ucpávek DN 100 do 30% bm 50Kč

Frézování tvrdých ucpávek DN 50 až 100 do 80% bm 80Kč

Frézování tvrdých ucpávek DN 50 až 100 nad 80% hod* 900Kč

Pomocné práce při čištění domovní kanalizace
Čištění podlahové vpusti ks 80Kč

Demontáž a montáž WC,pisoárů,dřezů,van,umyvadel a výlevek včetně materiálu ks 150Kč

Demontáž a montáž sifonů a čistících kusů , včetně mechanického čištění ks 80Kč

 

 

PROHLÍDKA A REVIZE KANALIZACE

Služba/úkon

Měrná jednotka

Cena Kč/MJ

Monitorovací kamerový systém REVI 250 s rotační nástrčnou hlavicí
Kamerová hlavice DN 20 od průměru potrubí 40mm hod* 1.200Kč

Kamerová hlavice DN 45 od průměru potrubí 70mm do 10bm hod* 1.000Kč

Kamerová hlavice DN 45 od průměru potrubí 70mm bm 100Kč

Záznam prohlídky na CD, vypracování revizní zprávy ks 300Kč

Záznam prohlídky na CD nad 20 bm   zdarma

Vypracování revizní zprávy nad 20 bm   zdarma

Samochodný monitorovací kamerový systém REVI 550
  • měření spádovitosti
  • měření ovality v %
  • měření výškového profilu
  • měření spár a trhlin laserem
Monitorování REVI 550 od DN200 veškeré průřezy potrubí 30-200 metrů bm 65Kč

Monitorování REVI 550 od DN200 veškeré průřezy potrubí 200-500 metrů bm 45Kč

Monitorování REVI 550 od DN200 veškeré průřezy potrubí 500 -1000metrů bm 35Kč

Monitorování REVI 550 od DN200 veškeré průřezy potrubí 1000 metrů a více bm od 19Kč

Monitorování REVI 550 od DN200 veškeré průřezy potrubí do 30bm hod* 1200Kč

Záznam prohlídky na CD, vypracování revizní zprávy ks 300Kč

Záznam prohlídky na VHS,DVD nebo CD nad 200 bm   zdarma

Vypracování revizní zprávy nad 200 bm   zdarma

Zaměření polohy a hloubky kanalizace sondou C.SCOPE 33XD
Kanalizační sonda od DN 70 do 10 metrů hod* 1200Kč

Kanalizační sonda od DN 70 nad 10 metrů bm 150Kč

Kanalizační sonda od DN 200 včetně kamery
REVI 550 do 20m
hod 1200Kč

Kanalizační sonda od DN 200 včetně kamery
REVI 550 nad 20m
bm 60Kč

Revize kanalizačního potrubí tlakem vzduchu ČSN EN 1610
Potrubí DN 150-1600 do 300bm bm 50-90Kč

Potrubí DN 150-1600 nad 300bm bm 21-49Kč

Potrubí DN 150-1600 úsek 790-1900Kč

Revizní šachty a výseky ks 2.900Kč

Vypracování revizní zprávy včetně grafu v elektronické podobě   zdarma

Zkoušky vodotěsnosti technologických jímek,nádrží a žump
Revize záplavovou metodou dle ČSN 75 0905 dle objemu od 4500Kč

Revize kanalizačního potrubí
Směrová zkouška kanalizace pro oddílnou soustavu odvodnění   od 1.500Kč

Zkoušky průtočnosti uličních dešťových vpustí   od 1.800Kč

Dodávkový kamerový vůz FORD TRANSIT 150L
Doprava – Ford Transit 150L (město Brno) vůz 360Kč

Doprava – Ford Transit 150L (mimo město) km 12Kč

Doprava – Ford Transit 150L (při větším objemu zakázky)   zdarma

 

 

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH JÍMEK , SEPTIKŮ A ŽUMP

Služba/úkon

Měrná jednotka

Cena Kč/MJ

Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m3/hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l)
Technologické jímky (lapoly,okapové jímky,myčky,atd…)

hod*

2.500Kč

Doprava

km

49Kč

Fekální vůz TATRA 815-11cas ADR (vakuokompresor EUROPE 1450m3/hod)
Technologické jímky (lapoly,úkapové jímky,myčky,atd…)

hod*

1.900Kč

Žumpy a septiky do 10-15 min

cis

350Kč

Doprava

km

38Kč

Likvidace splaškových vod

m3

65Kč

Fekální vůz TATRA 815-11cas ADR (vakuokompresor EUROPE 650m3/hod)
Technologické jímky (lapoly,úkapové jímky,myčky,atd…)

hod*

1.400Kč

Žumpy a septiky do 10-15 min

cis

350Kč

Doprava

km

38Kč

Likvidace splaškových vod

m3

65Kč

Fekální vůz AVIA 85N 4x4 CAS 3 (vakuokompresor EUROPE 650m3/hod)

Technologické jímky (lapoly,úkapové jímky,myčky,atd…)

hod*

1.200Kč

Žumpy a septiky do 10-15 min

cis

350Kč

Doprava

km

25Kč

Likvidace splaškových vod

m3

65Kč

 

 

ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ

Služba/úkon

Měrná jednotka

Cena Kč/MJ

Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m3/hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l)

Dešťová vpusť do hl.1,5 metru nad 10ks

ks

390Kč

Dešťová vpusť do hl.2,5 metru nad 10ks

ks

490Kč

Dešťová vpusť do 10ks

ks

590Kč

Dešťová vpusť do 5ks

ks

890Kč

Dešťová vpusť – ztížené podmínky

hod

2.500Kč

Doprava

km

49Kč

Likvidace odpadu z dešťových vpustí

t

290Kč

Vypracování revizní zprávy

ks

100-500Kč

 

 

LIKVIDACE ODPADŮ

Název odpadu

Katalogové číslo

Měrná jednotka

Cena Kč/MJ

Odpady z destilace lihovin 02 07 02 m3 400Kč

Kaly z čištění komunálních odpadních vod 19 08 05 m3 1.700Kč

Splaškové vody   m3 65Kč

Splaškové vody – kaly nad 35%   m3 165Kč

Odpady z čištění kanalizace 20 03 06 t 1.700Kč

Kal z provozů,zařízení a údržby „N“- dle stupně znečištění a % podílu kalů
( rozboru )
05 01 06 t 1450-2100Kč

Kal z lapáků nečistot „N“ 13 05 03 t 1450-2100Kč

Odpad z lapáků písku , dle % podílu kalů 19 08 02 t 250-850Kč

Betonový kal 17 01 01 t 290Kč

zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 04 t 120-240Kč

Odpadní beton a betonový kal 10 13 14 t 290Kč

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky 19 08 09 t 2830Kč

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod 19 08 11 t 2400-6900Kč

Dekontaminace zeminy od ropných a jiných látek     Osobní jednání

Ostatní odpady     Osobní jednání

Odběr vzorku odpadu , včetně chemického rozboru     3.260Kč

V případě odpadů třídy „N“ je nutný rozbor na sušina,BTEX, C10-C40,Cr,Cu,Ni,Cd, Pb. Bez tohoto rozboru není možné tyto odpady odvážet.

Ptejte se našich odborníků a kontaktujte nás telefonicky, elektronicky nebo poštou.