“Profesionálové ve vašich službách.”

Ceník služeb

Nabídky našich služeb

KOMPLETNÍ CENÍK (rok 2024) KE STAŽENÍ VE FORMÁTU ADOBE PDF

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - MFK KE STAŽENÍ VE FORMÁTU ADOBE PDF

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - MFK Group KE STAŽENÍ VE FORMÁTU ADOBE PDF

NABÍDKA SLUŽEBY - MFK KE STAŽENÍ VE FORMÁTU ADOBE PDF

Naše nabídka obsahuje

ČIŠTĚNÍ KANALIZACE
Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m3/hod, hydročistič URACA 200 bar/222 l)
Kombinovaný vůz TATRA 148-11CAS HYDROMAX (vakuokompresor EUROPE 1450m3/hod,hydročistič SPEK 150 bar/150 l)
Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

ČIŠTĚNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE
Ležaté kanalizace, stoupaček, odtoků od dřezů, van, umyvadel pisoárů, výlevek a WC speciální frézovací technikou ROTHENBERGER
Pomocné práce při čištění domovní kanalizace

PROHLÍDKA A REVIZE KANALIZACE
Monitorovací kamerový systém REVI 250 s rotační nástrčnou hlavicí
Záznam prohlídky na CD nad 20 bm zdarma
Vypracování revizní zprávy nad 20 bm zdarma

Samochodný monitorovací kamerový systém REVI 550

  • měření spádovitosti
  • měření ovality v procentech
  • měření výškového profilu
  • měření spár a trhlin laserem

Záznam prohlídky na CD nad 200 bm zdarma
Vypracování revizní zprávy nad 200 bm zdarma

Zaměření polohy a hloubky kanalizace sondou C.SCOPE 33XD

Revize kanalizačního potrubí tlakem vzduchu ČSN EN 1610
Tyto ceny jsou do dvou kusů úseku, při větším počtu úseků se cena snižuje.
Vypracování revizní zprávy včetně grafu v elektronické podobě zdarma

Dodávkový kamerový vůz FORD TRANSIT 150L

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH JÍMEK, SEPTIKŮ A ŽUMP
Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m3/hod, hydročistič URACA 200 bar/222 l)
Fekální vůz TATRA 815-11cas ADR (vakuokompresor EUROPE 1450m3/hod)
Fekální vůz TATRA 815-11cas ADR (vakuokompresor EUROPE 650m3/hod)
Fekální vůz AVIA 85N 4x4 CAS 3 (vakuokompresor EUROPE 650m3/hod)
Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m3/hod, hydročistič URACA 200 bar/222 l)
Likvidace odpadu z dešťových vpustí zdarma

LIKVIDACE ODPADŮ

BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ LAMINOVÁNÍM „EPROS“ A SANAČNÍM ROBOTEM „PROCASRO“
Frézování robotem „PROCASRO“
Bezvýkopová sanace kanalizačního potrubí laminováním (lokální oprava)
Bezvýkopová sanace kanalizačního potrubí laminováním (inverzní sanační systém-rukávec)
Bezvýkopová sanace zaústění přípojky kanalizační laminováním (lokální inverzní oprava – klobouky)

OPRAVY KANALIZAČNÍCH ŘÁDŮ
VODO-INSTALO (voda, topení, plyn)

Doprava při větším objemu zakázky zdarma.

KOMPLETNÍ CENÍK KE STAŽENÍ VE FORMÁTU ADOBE PDF

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KE STAŽENÍ VE FORMÁTU ADOBE PDF

Ptejte se našich odborníků a kontaktujte nás telefonicky, elektronicky nebo poštou.