“Profesionálové ve vašich službách.”

Čištění kanalizace, potrubí, jímek, …

Čištění kanalizace tlakovou vodou dle normy EN1610

Čištění kanalizace je prvním krokem při zjištění nefunkčnosti kanalizace, ať už vertikální nebo horizontální, domovní nebo venkovní, splaškové nebo dešťové. Dobrý správce kanalizace sice ví, že kanalizaci je nutné udržovat, čili pravidelně čistit, ale v praxi se často setkáváme s opakem.

Nečistoty v kanalizaci nejsou vidět a tak nikomu nevadí. Až do chvíle, kdy kanalizace přestane být funkční a svou disfunkcí někoho obtěžuje, nebo spíž způsobí škody daleko větší, než by stála její pravidelná údržba.

Čištění kanalizace je také prvním krokem před její revizí pro kolaudační řízení. Kanalizace musí být natolik čistá, aby nečistoty nezakrývaly možné nedostatky, natožpak aby bránily průjezdu kamery.

Provedeme:

  • čištění horizontální kanalizace takovou vodou
  • čištění vertikální kanalizace elektromechanicky
  • odstranění měkkých ucpávek
  • odstranění tvrdých ucpávek
  • vyčištění revizních šachet
  • vyčištění dešťových vpustí
  • odsání, odvoz a zneškodnění odpadu z čištění kanalizace

Získáte:

  • Čistou a opět plně funkční kanalizaci, pokud její funkčnost byla narušena pouze ucpávkami, nikoli porušením kanalizace

Ptejte se našich odborníků a kontaktujte nás telefonicky, elektronicky nebo poštou.