“Profesionálové ve vašich službách.”

Certifikáty

Firmy, která se stará o Vaše kanalizace, septiky a žumpy.

Moravská fekální a kanální - Tomáš Houdek - Výpis Moravská fekální a kanální - Tomáš Houdek - Certifikát - Instalatérství Moravská fekální a kanální - Tomáš Houdek - Certifikát - Čištění Moravská fekální a kanální - Tomáš Houdek - Certifikát - Jímky Moravská fekální a kanální - Tomáš Houdek - Certifikát - Odpady Moravská fekální a kanální - Tomáš Houdek - Certifikát - Souhlas

Nabízíme Vám naše služby:

 • Čištění venkovní kanalizace cisternovým kombinovaným vozem
  KROLL-HELLMERS s recyklingem
 • Čištění domovní kanalizace a odpadů (WC, pisoáry, umyvadla, atd.)
 • Odčerpání, odvoz a likvidace odpadu z jímek, septiků a žump
 • Odčerpání, odvoz a likvidace odpadu z ORL,
  myček (nebezpečné odpady „N“)
 • Prohlídky kanalizace TV kamerou DN50-2000
 • Vytýčení směru, polohy a hloubky kanalizace sondou C.SCOPE 33XD
 • Těsnostní zkoušky potrubí a revizních šachet EN1610
 • Těsnostní zkoušky jímek ORL a žump – ČSN 75 0905
 • Zkoušky průtočnosti uličních dešťových vpustí
 • Bezvýkopové opravy kanalizace robotem PROCASRO
 • Bezvýkopové sanace kanalizace EPROS (rukávem)
 • Bezvýkopové sanace přípojek EPROS (klobouky)
 • Instalatérské práce (voda, topení, plyn)
 • Opravy a pokládka nové kanalizace
 • AVIA kontejner – dovoz písku, odvoz suti
 • Výkopové práce smykovým nakladačem UNC 060
 • Vrtací horizontální a vertikální práce do prům. 400mm
 • Provozování kanalizačních řádů
 • Ekologické poradenství

Rozšiřování nabídky služeb je koncepční, takže kupříkladu dnes již nabízíme kompletní služby v oboru pro stavebnictví, a to od vyčištění kanalizace, přes zkoušky těsnosti kanalizace, prohlídky kanalizace digitální kamerou a následné opravy zjištěných závad kanalizačním robotem (popsáno na jednotlivých stránkách).

Důsledek této komplexnosti pro klienta je zřejmý:

 • větší objem prací = větší slevy = nižší konečná cena
 • kompletní práce = kompletní záruka = žádné výmluvy
 • jedna kontaktní osoba = jednoduchá koordinace prací

Ptejte se našich odborníků a kontaktujte nás telefonicky, elektronicky nebo poštou.